Privacyverklaring Aangepaste Vakantie Gids

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aangepaste Vakantie Gids (AVG) respecteert uw privacy en zorgt dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG-GDPR) stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Aangepaste Vakantie Gids (hierna te noemen AVG) met uw persoonsgegevens omgaat. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Vinda Media, Havenstraat 7a, 6051 GR, Maasbracht.


Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht waarbij u de betrokken partij bent.
 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de specifieke opdracht(en).

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden

 • u gebruik maakt of wil gaan maken van onze diensten/producten
 • wij met u contact kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • wij u kunnen informeren over eventuele wijzigingen in onze diensten/producten
 • wij u kunnen informeren over overige voor u relevante diensten/producten
 • wij u onze nieuwsbrief kunnen verzenden
 • wij uw contactgegevens kunnen gebruiken om u uit te nodigen mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek/feedback over de dienst/opdracht
 • wij u ons dienst/product kunnen afleveren
 • wij uw betaling kunnen afhandelen
 • wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • AVG verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

 

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de dienst/opdracht die u bij ons afneemt.


Soorten gegevens verzameld

Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening, wanneer u informatie aanvraagt of anderszins contact heeft met AVG, legt AVG persoonlijke gegevens van u vast. AVG gebruikt deze gegevens voor het toesturen van de op uw verzoek aangevraagde informatie en het leveren van de diensten. Wanneer u een aanvraagformulier op de website heeft ingevuld worden uw gegevens verstrekt aan de betreffende reisorganisatie of accommodatie. Daarnaast gebruikt AVG uw persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten van AVG.

AVG gebruikt uw gegevens om u op de hoogte te stellen van siteverbeteringen, vakantie inspiratie, speciale aanbiedingen en acties. Hierbij tracht AVG rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen aanbiedingen of informatie wilt ontvangen, dan kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres intrekken of uw gegevens laten blokkeren door een e-mail te sturen naar info@aangepastevakantiegids.nl.

 

Reviews Google

Op onze website bestaat de mogelijkheid om uw eigen Google reviews te embedden in uw bedrijfsprofiel. AVG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze reviews.

 

E-mail

Als u een aanvraagformulier invult op de website (optie bij iedere aanbieder) of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Nieuwsbrief met vakantie-updates, blogs en reisverhalen

AVG biedt een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over de vakanties van onze aanbieders, vakantietips, blogs, reisverhalen etc. Uw e-mailadres wordt op twee manieren toegevoegd aan onze verzendlijst:

 • Via uw het inschrijvingsformulier (Mailchimp) op onze website, Facebook en via promotiecampagnes. Uw relaties (vrienden, begeleiders, gezinsleden etc) kunnen zich ook via een link in de nieuwsbrief inschrijven.
 • Nadat u onze gratis digitale of betaalde papieren Aangepaste Vakantie Gids heeft aangevraagd.

U kunt uw mailvoorkeuren op ieder moment aanpassen. Elke nieuwsbrief bevat onderaan een link waarmee u zich kunt uitschrijven. 

 

AVG en andere websites

Op de website treft u links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan AVG geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

 

Facebook-pixel

Voor het adverteren op Facebook en Instagram maakt AVG gebruik van de gegevens (land, geslacht, leeftijd, interesses, functies etc.) die over u bekend zijn bij Facebook en Instagram. Deze gegevens helpen AVG om de advertentie te laten zien aan die personen voor wie ons product(en) interessant (kan) zijn. Tevens maken wij gebruik van een Facebook Pixel, deze pixel houdt bij wie onze site (www.aangepastevakantiegids.nl) bezocht heeft. De gegevens zijn bij Facebook bekend en opgeslagen. Wij kunnen uw naam en gegevens niet inzien, de privacyverklaring van Facebook is hierbij van toepassing. De genoemde gegevens die voor ons inzichtelijk zijn, zijn van algemene aard en niet te herleiden naar een persoon.


Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Google Analytics

AVG maakt gebruik van Google Analytics. Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

AVG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Als u AVG toestemming heeft gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze heeft verstrekt.

 

Delen van uw gegevens

Uw gegevens worden alleen met ingeschakelde derden gedeeld die wij inschakelen voor de levering van onze diensten (o.a.vormgever, fotograaf, redacteur, postverwerker, websitebouwer, reviewpartner, aanbieders) en met partijen waarmee wij gegevens moeten delen op basis van een wettelijk verplichting. Wanneer wij uw gegevens met derden delen, leggen wij die derden de verplichting op om uw persoonsgegevens goed te beschermen. AVG verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

 

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

AVG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Enkele maatregelen die wij treffen zijn:

 • onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
 • het delen van persoonsgegevens met derden doen we via een beveiligde verbinding
 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AVG.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aangepastevakantiegids.nl.


Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.

 

Wat als het privacybeleid van AVG (Vinda Media) wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.aangepastevakantiegids.nl. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 mei 2018.


Aangepaste Vakantie Gids (Vinda Media), versie 19 oktober 2021