Privacy

Persoonlijke gegevens

cb00fe

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze verstrekken. Bij actief verstrekte gegevens gaat het om de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons stuurt. Daarnaast kunnen op de website automatisch gegevens worden opgeslagen (zoals uw IP-adres), soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. Aangepaste Vakantie Gids (AVG) waardeert het vertrouwen dat u in haar stelt en zal alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. AVG respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld en beveiligd. AVG houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Vinda Media, Havenstraat 2a, 6051 GR, Maasbracht.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening, wanneer u informatie aanvraagt of anderszins contact heeft met AVG, legt AVG persoonlijke gegevens van u vast. AVG gebruikt deze gegevens voor het toesturen van de op uw verzoek aangevraagde informatie en het leveren van de diensten. Wanneer u een aanvraagformulier op de website heeft ingevuld worden uw gegevens verstrekt aan de betreffende reisorganisatie of accommodatie. Daarnaast gebruikt AVG uw persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten van AVG. Indien u een review instuurt zal AVG deze op haar website en de website plaatsen bij de betreffende reisorganisatie of accommodatie. Hierbij verschijnt uw naam en woonplaats, tenzij u heeft aangegeven dit niet te willen. Deze informatie is voor derden, inclusief zoekmachines, te vinden en te gebruiken zonder dat AVG daar invloed op kan uitoefenen. AVG gebruikt uw gegevens om u op de hoogte te stellen van siteverbeteringen, speciale aanbiedingen en acties. Hierbij tracht AVG rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen aanbiedingen of informatie wilt ontvangen, dan kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres intrekken of uw gegevens laten blokkeren door een e-mail te sturen naar info@aangepastevakantiegids.nl.

 

E-mail

Als u een aanvraagformulier invult op de website of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

 

AVG en andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan AVG geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.