Mag ik met mijn pgb op vakantie?

Als je een pgb hebt, een persoonsgebonden budget, kun je zelf zorgverleners inhuren en met hen afspraken maken over de zorg die zij je geven. Wanneer het je uitkomt, waar je het wilt en hoe je het wilt. Maar je pgb kun je in sommige gevallen ook inzetten als je een beperking hebt en je vakantie niet zelf kunt betalen.

Dat is heel mooi, maar er is wel iets veranderd. Gemeenten bepalen hun eigen regels bij de uitvoering van de Jeugdwet/Wmo, zorgverzekeraars ook (Zvw) en in de langdurige zorg zijn vaststaande voorwaarden (Wlz), net zoals in de oude wet, de AWBZ. Informeer je dus goed of dat in jouw persoonlijke situatie ook mag en kan. Want er zijn allerlei voorwaarden en regels voor jet betalen van een volledige vakantie.

Informeer je goed

Een prima plek om je te informeren, is de website van Per Saldo, de landelijke vereniging die de belangen van pgb-houders behartigt. Per Saldo wijst er bijvoorbeeld op dat je zorgvraag niet ophoudt als jezelf of je kind op vakantie gaat. Tijdens je vakantie moet je je pgb in elk geval kunnen blijven inzetten voor begeleiding, verzorging en verpleging. Daarnaast kan het nodig zijn dat je tijdelijk ergens anders moet logeren of dat de zorg thuis tijdelijk wordt overgenomen, om te voorkomen dat naasten en mantelzorgers overbelast raken.

Slimme lijst Per Saldo

Om te kunnen zien of en wanneer je je reis- en verblijfskosten uit je pgb mag betalen, heeft Per Saldo een ‘slimme lijst ’aangelegd. Een wegwijzer, die precies aangeeft wat je moet weten en wat je ermee moet of kunt doen. Via die slimme lijst kun je per wet (de verstrekker van je pgb) zien waar je rekening mee moet of kunt houden bij de inzet van je pgb op vakantie. De volgende onderwerpen worden in dit slimme lijstje ‘Vakantie en pgb’ behandeld:

  • kortdurend verblijf/logeeropvang
  • respijtzorg
  • vakantie en pgb in Jeugdwet en Wmo
  • vakantie en pgb in de Wlz
  • vakantie en pgb in de Zvw/IKZ
  • je regelt je vakantie zelf
  • pgb in het buitenland en handige websites.


Voor de meest actuele informatie over je pgb kun je altijd terecht bij Per Saldo. Kijk op www.pgb.nl of bel (van maandag tot en met donderdag tussen 10 tot 17 uur) naar 0900 742 48 57.

Reactie plaatsen