ANBI Ronald McDonald Kinderfonds

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Een ANBI moet voldoen aan onder andere de volgende voorwaarden:

  • De instelling moet volledig gericht zijn op het algemeen nut.
  • De instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.
  • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.

Voor alle voorwaarden zie de site van de belastingdienst.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Een instelling moet voldoen aan een aantal voorwaarden om aangewezen te worden als ANBI.

Instellingen die een ANBI zijn en vakanties aanbieden vind je hier.
Reactie plaatsen