CP Nederland

CP Nederland is een patiëntenvereniging door en voor mensen met Cerebrale Parese (CP) en hun naasten. Door te informeren, ontmoeten en belangen te behartigen maakt CP Nederland leven met CP leuker en makkelijker voor zowel de patiënten als hun naasten. Daarnaast initieert CP Nederland regelmatig projecten voor zijn doelgroep en onderhoudt contacten en verzamelt relevante, actuele informatie over onderzoek naar CP.

Wat is Cerebrale Parese (CP)?

Cerebrale parese (CP) is een houding- en bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt door een beschadiging van de hersenen. Die beschadiging ontstaat voor of tijdens de geboorte of door een trauma in het eerste levensjaar. Bij patiënten met deze aandoening functioneer een deel van de hersenen niet of anders, wat invloed kan hebben op de manier van bewegen, communiceren, kijken, eten en leren. CP komt bij ongeveer 1 op de 400 baby's voor in Nederland.

Symptomen van Cerebrale Parese zijn per kind verschillend. De mogelijke symptomen zijn:

  • Bewegingsstoornissen
  • Sensibiliteitsstoornissen
  • Intellectstoornissen
  • Andere stoornissen, zoals epilepsie 

CP komt in drie verschillende vormen, namelijk:

  1. Spastisch; spieren voelen stijf en strak (bij 85% van de patiënten het geval)
  2. Dyskinetisch; spieren bewegen onwillekeurig (bij 10% van de patiënten het geval)
  3. Atactisch; persoon maakt schokkerige bewegingen (bij 5% van de patiënten het geval)

Daarnaast wordt vaak een onderscheid gemaakt op basis van de zijde(n) van het lichaam waar de beperking zit. Unilateraal betekent dat iemand aan één zijde beperkt is en bij bilateraal zijn beide zijden van het lichaam beperkt. Zie het schema hieronder ter verduidelijking:

Cerebrale parese kan effect hebben op één zijde van het lichaam op beide.

Waar staat CP Nederland voor?

CP Nederland is er voor iedereen met CP en hun naasten door hen te ondersteunen en stimuleren alles uit het leven te halen. Eigen kracht en keuzes staat hierbij centraal, omdat iedereen zijn eigen weg in het leven moet kunnen vinden. De missie van CP Nederland is daarom zo veel mogelijk bij te dragen aan eigen regie van mensen met CP. CP Nederland doet een aantal dingen om dit doel te bereiken, namelijk informeren, ontmoeten, belangenbehartiging, projecten en onderzoek. 

Informeren
CP Nederland wil alle relevante informatie over CP beschikbaar maken voor patiënten en hun naasten. Hiervoor werkt CP Nederland aan basisinformatie, ervaringskennis, nieuwe inzichten en beeldvorming in de maatschappij.

Ontmoeten
Een essentiële taak van CP Nederland het bij elkaar brengen van mensen met CP. Door ervaring en kennis uit te wisselen, versterken mensen elkaar in het leven met CP.

Belangenbehartiging
CP Nederland doet meerdere dingen aan belangenbehartiging. Zo laat CP Nederland de stem van haar leden zo duidelijk mogelijk klinken in Den Haag, werkt het samen met andere organisaties zoals Ieder(in), komen ze op voor de belangen van mensen met een lichamelijke handicap bij zorgverzekeraars en zorgverleners en laat CP Nederland van zich horen in kranten, tijdschriften en op televisie.

Daarnaast initieert CP Nederland regelmatig projecten voor zijn doelgroep en onderhoudt contacten en verzamelt relevante, actuele informatie over onderzoek naar CP.

Naar de website van CP Nederland >>>

CP Nederland is een patiëntenvereniging door en voor mensen met Cerebrale Parese (CP) en hun naasten. Door te informeren, ontmoeten en belangen te behartigen maakt CP Nederland leven met CP leuker en makkelijker voor zowel de patiënten als hun naasten.Reactie plaatsen