EMB Nederland


EMB Nederland is een patiëntenvereniging voor ouders van kinderen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB). Door te ontmoeten, informeren en het behartigen van belangen wil EMB Nederland de kwaliteit van leven van mensen met EMB verhogen en hun netwerk uitbreiden.

Waar staat deze patiëntenvereniging voor?

Ontmoeten
Op de website van EMB Nederland worden verhalen gedeeld over mensen die te maken hebben met EMB in het dagelijks leven. Door het delen van deze verhalen wordt er steeds meer bekend over het leven met EMB. Daarnaast organiseert EMB Nederland bijeenkomsten waar mensen met EMB en hun naasten elkaar ontmoeten. Hierin gaan mensen met elkaar in gesprek en inspireren elkaar. Ook werkt EMB Nederland vaak samen met andere organisaties om oplossingen te bedenken voor mensen met vragen rondom EMB.

Informeren
Om mensen die leven met EMB en hun naasten zo goed mogelijk te informeren, heeft EMB Nederland een nieuwspagina met gerelateerde artikelen en een veel gestelde vragen- en antwoorden pagina. Zo wil EMB Nederland mensen informeren over wat er anders kan, beter kan en wat de verwachtingen zijn van leven met EMB.

Behartigen van belangen
Als laatste werkt EMB Nederland hard om belangen van mensen met EMB en hun naasten te behartigen. Op de website van EMB Nederland is een uitgebreid overzicht te vinden van alle belangen waar de patiëntenvereniging zich voor inzet te vinden.

Naar de website van EMB Nederland >>>

Patiëntenverenigingen voor ouders van kinderen met een ernstig meervoudige beperking.

Reactie plaatsen